Minggu, 15 Juni 2014

Makrifat

Makrifat adalah suatu topik yang sangat sukar untuk difahami, banyak orang tidak mengerti tetapi beranggapan faham,.. mereka beranggapan ilmu makrifat itu adalah Makrifat (Mengenal). Ilmu tidak sedikitpun menyentuh Makrifat, kerana apa,… kerana ilmu adalah yang berkaitan dengan alam. …alam yang dijadikan Tuhan dan alam bukan Tuhan.
Sedangkan Makrifat adalah yang berhubungan dengan Dzat Allah Yang Mutlak, yaitu Tuhan Semesta Alam. Sungguh jauh perbedaannya, contohnya orang yang mempunyai ilmu tentang motor (ia sangat faham tentang motor),..tetapi malangnya dia sendiri tidak ada motor, jadi kalau hendak berpergian ke mana-mana pun terpaksa naik angkot atau bus.
Beginikah yang dikatakan Makrifat, tentu saja bukan. Makrifat adalah berkaitan dengan pengalaman, hal, rasa,..tetapi bukan yang berkaitan dengan ilmu.
Seseorang yang bermakrifat, yang sungguh-sungguh dalam  Makrifatnya kepada Allah, bukan hanya sekadar teori semata, tetapi ia telah benar-benar meresapi Makrifat itu, …. malahan telah menjadi SATU dalam pandangan Tauhid.
Maka,  jika mereka mati, sesungguhnya mereka tidak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mendapat Rahmat Nya.
Allah mengharamkan cacing-cacing dan ulat-ulat tanah untuk memakan jasadnya yang telah dikuburkan itu, …walaupun telah dikuburkan beratus-ratus tahun,  jasadnya masih tetap tidak binasa, malahan masih seperti baru dikebumikan. Segar tidak hancur dan tidak mengalami perubahan, kelihatan seperti orang yang mimpi indah dalam tidur.
Ada sebahagian yang lain mendapat Rahmat dari Tuhan, dengan apa yang disebut “terbang burung terbang sangkar”,  …. jasad dan ruh mereka kembali kepada Tuhan yang dikasihinya.
HAI JIWA-JIWA NAN TENANG  KEMBALILAH KEPADA TUHANMU DENGAN REDO DAN MEREDOI…
MAKRIFATULLAH
Untuk menuju status orang-orang beriman harus melalui tahapan Makrifat. Adapun iman yang ditasdiq di hati, tidak bisa tasdiq kalau tidak mengenal Allah..Tasdiq adalah adalah hasil dari pada pengenalan (makrifat), akan mustahil bisa tasdiq di hati kalau belum kenal,  sama dengan menasdigkan buah simala kama yaitu hayal,  palsu dan  angan-angan sahaja.  Koreksilah makna pengenalan
MAKRIFATULLAH:  Mengenal Allah SWT, pada Zat-nya, pada Sifat-nya, pada Asma-nya dan pada Af’al-nya.
AWALUDIN MA’RIFATULLAH Artinya : Awal agama mengenal Allah.
LAYASUL SHALAT ILLA BIN MA’RIFAT Artinya: Tidak sah  shalat tanpa mengenal Allah.
 MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU Artinya: Barang siapa mengenal dirinya dia mengenal Tuhannya.
ALASTU BIRAB BIKUM QOLU BALA  SYAHIDNA  Artinya: Bukankah aku ini Tuhanmu ? Betul engkau Tuhan kami,kami menjadi saksi.(QS.AL-ARAF 7:172)
AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU Artinya: Manusia itu RahasiaKu dan akulah Rahasianya.
WAFI AMFUSIKUM AFALA TUBSIRUUN Artinya: Di dalam dirimu mengapa kamu tidak melihat.
 ANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya: Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu.
 LAA TAK BUDU RABBANA LAM YARAH Artinya: Aku tidak akan menyembah Allah apabila aku tidak melihatnya terlebih dahulu.
Mereka yang bermakrifat adalah mereka yang melihat Allah dengan mata hati,  yaitu  merasakan Dzahir nya Allah…
Mereka yang merasakan wujud Allah, …mereka itu berkekalan lebur dan tenggelam dalam merasakan NYA.
Makrifat adalah pakaian (pengalaman), kalau masih ditingkat faham, baru ilmu..belum lagi makrifat, ia berkaitan dengan Tuan yang punya ilmu itu sendiri,. Maka, makrifat itu lebih dari kenal dan mengalami sendiri seperti kita merasa manisnya gula dan kenal gula. Oleh karena itu jika kita mendapat rasa gula yang pahit walaupun bentuk gula, maka bukan gula namanya.
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH
Pada malam Ghaibul Ghaib yaitu dalam keadaan antah-berantah hanya Dzat semata. Belum ada awal dan belum ada akhir, belum ada bulan dan belum ada matahari, belum ada bintang belum ada sesuatupun. Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah, maka dalam keadaan ini, Diri yang punya Dzat tersebut telah mentajalikan diri-Nya untuk memuji diri-Nya.
Lantas tajalilah  Nur Allah dan kemudian tajali pula  Nur Muhammad (Insan Kamil), yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana, (Kamu, Aku) , (Aku,Kamu),Ana Anta. Maka yang punya Dzat bertanya kepada Nur Muhammad dan sekalian Roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba.
Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad, Aku ini Tuhanmu? Maka dijawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh Roh, Ya…Engkau Tuhanku.
Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Araf 7:172: ALASTU BIRAB BIKUM, QOOLU BALA SYAHIDNA. Artinya : Bukan aku ini Tuhanmu? Betul engkau Tuhan kami, Kami menjadi Saksi.
Selepas pengakuan atau persumpahan Roh itu  dilaksankan, maka bermulalah era baru di dalam perwujudan Allah SWT. Seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi yang artinya :“Aku suka mengenal diriku, lalu aku jadikan mahkluk ini dan aku perkenalkan diriku. Apa yang dimaksud dengan mahkluk ini ialah : Nur Muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan dari pada Nur Muhammad, tujuan yang punya Dzat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan diri-nya sendiri dengan diri Rahasianya sendiri. Maka diri Rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui amanahnya oleh suatu kejadian yang bernama : Insan yang bertubuh diri bathin (Roh) dan diri bathin itulah diri manusia, atau Rohani.
Firman Allah dalam hadis Qudsi: AL-INSAANU SIRRI WA-ANA SIRRUHU
Artinya : Manusia itu RahasiaKu dan Akulah yang menjadi Rahasianya.
Jadi yang dinamakan manusia itu ialah karena ia mengenal Rahasia. Dengan perkataan lain manusia itu mengandung Rahasia Allah.
Karena manusia menanggung Rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal Tuhannya, sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada Yang Punya Diri pada waktu dipanggil oleh Allah SWT. Yaitu  tatkala berpisah Roh dengan jasad. (kembali kepada Allah harus selalu dilakukan semasa hidup, masih berjasad, contohnya dengan solat, kerana solat adalah mikraj oang mukmin atau dengan ‘mati sebelum mati’).
Firman Allah An-Nisa 4:58: INNALLAHA YAK MARUKUM ANTU ABDUL AMANATI ILAAHLIHA. Artinya: Sesunggunya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. (Allah).
Hal tersebut di atas dipertegas lagi oleh Allah dalam Hadits Qudsi : MAN ARAFA NAFSAHU,FAQAT ARAFA RABAHU. Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya.
Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, pernah ditawarkan Rahasia-nya itu kepada Langit, Bumi dan Gunung-gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya.
Seperti firman Allah SWT Al Ahzab 33:72. INNA ‘ARAT NAL AMATA, ALAS SAMAWATI WAL ARDI WAL JIBAL FA ABAINA ANYAH MILNAHA WA AS FAKNA MINHA,WAHAMA LAHAL INSANNU. Artinya : Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup, lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya.
Oleh karena amanat (Rahasia Allah) telah diterima, maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya Rahasia.
Setelah amanat (Rahasia Allah) diterima oleh manusia (diri Batin/Roh) untuk tujan inilah maka Adam dilahirkan untuk bagi memperbanyak diri, diri penanggung Rahasia dan berkembang dari satu abad  ke satu abad, diri satu generasi ke satu generasi yang lain sampai alam ini mengalami KIAMAT  DAN  RAHASIA ITU  KEMBALI  KEPADA  ALLAH.
INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUN. Artinya : Kita berasal dari Allah, dan  kembali kepada Allah.
Qs Shad 38:72: Aku tiupkan RuhKu kedalamnya. Rahsiaku adalah RuhKu, dia menanggil dirinya aku, tapi di atasnya ada Aku Allah.
Memang benar Allah itu tidak dapat dihijab oleh sesuatu pun, tapi, itu bagi mereka yang telah mengenal Allah , bagi mereka yang telah Esa, tapi bagi kebanyakan orang Allah dan dirinya adalah dua, jadi anggapan inilah yang menghijab mereka, anggapan inilah yang harus dibuang, tetapi untuk membuangnya bukanlah mudah,, kerana ego akan melawannya mati-matian, kerana ego tahu, apabila manusia itu masuk ke makam keesaan, maka ego akan terkubur., dan ia tidak mhu itu akan terjadi.
 

Sabtu, 14 Juni 2014

Makna Syiiran Gus Dur

Makna Syiiran Gus Dur

Makna Lugas dari Syiiran Gus Dur dalam bahasa Indonesia, sedangkan kandungan makna yang tersirat dalam syiiran Gus Dur, akan Kami Update di bagian bawah dari tulisan ini. Silakan simpan laman ini atau bisa juga di bookmark karena artikel akan kami update dengan uraian dari makna Syiiran Gus Dur dalam perspektif tasawuf.
Yarosulalloh salammun’alaik… Yaarofi’asaaniwaddaaroji…   ‘atfatayaji rotall ‘aalami… Yauhailaljuu diwaalkaromi…   Ngawiti ingsun nglarasa syi’iran Kelawan muji maring pengeran Kang paring rohmat lan kenikmatan Rino wengine tanpo petungan. (Kumulai menguntai syairan Dengan memuji pada Tuhan Yang merahmati dan memberi nikmat Siang malam tanpa hitungan )
Duh bolo konco priyo wanito Ojo mung ngaji syare’at bloko Gur pinter ndongeng nulis lan moco Tembe mburine bakal sangsoro (Duhai kawan laki-perempuan Jangan hanya mengaji syariat belaka Hanya pandai berdongeng, tulis dan baca Kelak di belakang bakal sengsara.)
Akeh kang apal Qur’an haditse Seneng ngafirke marang liyane Kafire dewe dak digatekke Yen isih kotor ati akale (Banyak yang hafal Al-Qur’an dan haditsnya tapi suka mengafirkan yang lainnya Kafirnya sendiri tidak dipedulikan Jika masih kotor hati dan akalnya)
Gampang kabujuk nafsu angkoro Ing pepaese gebyare ndunyo Iri lan meri sugihe tonggo Mulo atine peteng lan nistho (Mudah ketipu nafsu angkara Pada rias gebyar dunia Iri dan dengki harta tetangga Karena hatinya gelap dan nista)
Ayo sedulur jo nglaleake Wajibe ngaji sak pranatane Nggo ngandelake iman tauhite Baguse sangu mulyo matine (Mari saudara, jangan lupakan Kewajiban dengan semua aturannya Demi menebalkan iman tauhidnya Bajiknya bekal, hati nan mulia)
Kang aran soleh bagus atine Kerono mapan seri ngelmune Laku thoriqot lan ma’rifate Ugo hakekot manjing rasane (Disebut soleh karena bagus hatinya Karena selaras dengan ilmunya Menempuh thariqah dan ma’rifatnya Juga hakikat merasuk jiwanya)
Alquran qodim wahyu minulyo Tanpo ditulis biso diwoco Iku wejangan guru waskito Den tancepake ing jero dodo (Al-Qur’an Qodim wahyu mulia Tanpa ditulis bisa dibaca Itulah nasehat dari guru waskita Tancapkan di dalam dada)
Kumantil ati lan pikiran Mrasuk ing badan kabeh jeroan Mu’jizat rosul dadi pedoman Minongko dalan manjing iman (Merasuk hati dan pikiran Merasuk badan hingga ke dalam Mu’jizat Rosul jadi pedoman Sebagai jalan masuknya iman)
Kelawan Alloh kang moho suci Kudu rangkulan rino lan wengi Ditirakati diriyadohi Dzikir lan suluk jo nganti lali (Bersama Allah Yang Maha Suci Harus pelukan siang dan malam Dilakukan dengan tirakat riyadhoh Dzikir dan suluk janganlah lupa )
Uripe ayem rumongso aman Dununge roso tondo yen iman Sabar narimo najan pas pasan Kabeh tinakdir saking pengeran (Hidupnya damai merasa aman Sampai dirasa tandanya iman Sabar dan menerima walau sederhana Semua hanya takdir dari Pangeran)
Kang anglakoni sakabehane Allah kang ngangkat drajate Senajan ashor toto dhohire Ananging mulyo maqom drajate (Yang bisa menjalankan semuanya Allahlah yang mengangkat derajatnya Walau rendah kelihatan tampaknya Namun mulia maqom derajatnya)
Lamun prasto ing pungkasane Ora kesasar roh lan sukmane Den gadang Allah swargo manggone Utuh mayite ugo ulese (Jika di akhir hayatnya Tak tersesat ruh dan jiwanya Dihantar Allah syurga tempatnya Utuh mayatnya dan kafannya)

Selasa, 29 April 2014

Cara Root Samsung Galaxy Mini GT-S5570

Posted by Naufal Widad Sunday, 16 February 2014 0 comments

Halo Sobat Blogger, sudah lama saya tidak posting mengenai Tips dan Tricks. Kali ini, yang akan saya bahas yaitu Cara Root Samsung Galaxy Mini GT-S557
Tutorial ini dikhususkan kepada para pemilik hp Android yang ingin sekali melakukan rooting (nge- root) agar bisa menjalankan aplikasi- aplikasi root user.
 1. Download File update.zip http://www.mediafire.com/download/6axz9a8nmcyg156/update.zip
 2. Letakkan file update.zip ke kartu memory dan jangan buat folder agar mudah mencarinya
 3. Matikan Hp Masuk, ke recovery mode dengan menekan tombol Volume Atas+Tombol Center (Home) dan Tombol Power secara bersamaan
 4. Pilih apply from SD Card, gunakan tombol volume up dan down untuk memilih, dan tombol home untuk ok, pilih file update.zip yang didownload tadi.
 5. Tunggu sampai proses selesai, setelah selesai pilih “reboot now”
 6. Hp akan dimatikan, lalu cek apabila sudah ada aplikasi Superuser dengan icon tengkorak, berarti device anda sudah rooted.
Selamat Mencoba, Good Luck !

Info !!!
- Note 1 : Jika cara masuk ke recovery mode dengan menekan tombol power+home+volume atas tidak berhasil maka silahkan menekan tombol HANYA tombol power+home SAJA.

- Note 2 :  Cara mengatasi muncul tulisan 'Ramdump Mode ARM9 Problem'. Pertama matikan HH anda lalu hidupkan kembali dengan menekan tombol HOME + POWER secara bersamaan dan tunggu logo samsung muncul lalu lepaskan tombol tersebut.

Selasa, 22 April 2014

REINKARNASI DI DALAM AL QUR’AN


Reinkarnasi berasal dari kata latin re-in-carnis.  Re artinya kembali atau pengulangan. In artinya di dalam, Carnis artinya daging.  Jadi reinkarnasi artinya kembali menjadi daging, menjelma menjadi daging, dilahirkan kembali menjadi mahluk yang berdaging.  Carnivora adalah mahluk pemakan daging.
Sebagian besar dari umat Islam agaknya tidak mempercayai adanya reinkarnasi ini.  Oleh karena itu buku-buku yang membahas reinkarnasi dari sudut ajaran Islam sangat sulit didapat.  Akan tetapi bagi mereka yang beragama Hindu, Budha atau mungkin juga ajaran Kong Hu Cu, justru sebaliknya, mereka percaya akan adanya reinkarnasi dalam siklus kehidupan berikutnya. Mungkin kita pernah mendengar atau pernah membaca mengenai kematian Dalai Lama yang bernama Lama Thubten Yeshe, kemudian muncul kembali ber-reinkarnasi pada seorang anak laki-laki yang bernama Osel di negara Spanyol. Konon kabarnya, kedua orang tua si anak tersebut adalah penganut agama Dalai Lama Tibet.
Bila benar-benar Al Qur’an itu universal serta mencakup semua ajaran agama di dunia, maka sudah seharusnya reinkarnasi ada di dalam Al Qur’an.   Seperti halnya kata atom dan Keluaga Berencana, kata reinkarnasi pun tidak tercantum secara nyata di dalam Al Qur’an, namun bila kita pelajari secara seksama ternyata ayat-ayat  Al Qur’an untuk reinkarnasi cukup banyak, diantaranya :
Mengapa kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, Dia menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, menghidupkanmu kembali, selanjutnya kepada-Nya kamu dikembalikan ( AL BAQARAH 2: 28 )
Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati agar kamu bersyukur
( AL BAQARAH 2 : 56 )
Dan apakah orang yang sudah mati kemudian Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat ke luar dari padanya ….
( AL-AN’AM 6 : 122 )
 Allah berfirman : “ Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan di bumi itu ( pula ) kamu akan dibangkitkan ( AL-A’RAF 7 : 25 ).
Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan Singgasana-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya dan jika kamu berkata : sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati niscaya orang-orang kafir itu akan berkata : ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata ( HUD 11 : 7 ).
Jika ada yang kamu herankan, maka yang patut diherankan adalah ucapan mereka : “bila kami telah menjadi tanah, apakah kami sungguh akan dikembalikan menjadi mahluk yang baru?”  Begitulah orang-orang yang mengingkari Tuhannya
( AR RAD 13 : 5 )
Darinya ( tanah ) Kami ciptakan kamu, kepadanya Kami kembalikan kamu dan darinya ( tanah ) Kami keluarkan kamu untuk kedua kalinya ( THAHA 20 : 55 )
Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur luluh itu ??? Katakanlah : yang menghidupkannya ialah yang menjadikannya pertama kali dan Dia Maha Mengetahui segala makhluk ( YAASSIIN 36 : 78-79 ).
Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah menciptakannya, berkuasa menghidupkan orang-orang mati,  sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segalanya ( AL AHQAF 46 : 33 )
Kami menentukan kematian diantara kamu dan Kami berkuasa merubah rupa kamu dan menciptakan ( kembali ) dalam ( bentuk ) yang tidak kamu ketahui
( AL WAQI’AH 56 : 60-61 )
Hai manusia, apa yang memperdayakan kamu terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu, lalu membentuk kamu dalam bentuk yang dikehendaki-Nya, Dia membentuk tubuhmu ( AL INFITHAR 82 : 6-8 ).
… Lalu kami berfirman kepada mereka : Jadilah kamu kera !!!
 ( AL BAQARAH 2 : 65 )
… Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka ( ada ) yang dijadikan kera dan babi … ( AL MA’IDAH 5 : 60 )
Tatkala mereka melanggar apa yang dilarang baginya, Kami berfirman kepadanya : Jadilah kamu kera yang hina ( AL A’RAF 7 : 166 )
Barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kebangkitan dalam keadaan buta ( THAHA 20 : 124 )
Barang siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan, dan ia beriman, maka pasti akan kami hidupkan ( dilahirkan kembali ) dengan kehidupan yang baik dan Kami akan memberinya pahala sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan
( AN NAHL 16 : 97 )
Sebagaimana kata Rosulullah bahwa Al Qur’an itu mengandung makna lahiriyah dan bathiniah.   Di Dalam Al Qur’an ada makna yang tersurat dan makna yang tersirat, serta banyak kata-kata kiasan atau metapora.   Oleh karena itu pengertian neraka dan surga, azab kubur dan pahala dari Allah mungkin juga mengandung makna bathiniah, mengandung arti kiasan.
Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang Kami buat bagi manusia, akan tetapi yang memahaminya hanya orang-orang yang berilmu
( AL ANKABUT 29 : 43 ).
Setiap manusia yang hidup di dunia,  ada jasmaninya, ada nafsunya dan ada ruhnya.   Bila ketiga-tiganya ada, manusia bisa merasakan kesakitan, kepanasan, kedinginan, kelaparan dan kehausan.  Dalam keadaan koma, nafsunya tidak ada maka jasmani tidak akan bisa merasakan apa-apa lagi.  Apalagi dalam keadaan mati, nafsu dan ruhnya sudah tidak ada lagi.  Dengan adanya reinkarnasi ini, masuk akal bila yang dimaksud dengan neraka adalah penghidupan yang sempit dan azab yang pedih di dunia sedangkan yang dimaksud surga adalah kehidupan yang baik di dunia.   Karena yang ada di surga pun hanya kesenangan fisik semata, air yang mengalir, makanan, minuman, kasur yang empuk, serta bidadari.   
Bila kita mati, ruh akan kembali ke asalnya yaitu Dzat Allah.  Karena ruh berasal dari Dzat Allah.  Ruh merupakan essensi dari Dzat Allah, Dzat Yang Maha Suci.   Berarti ruh tetap suci tidak akan kena polusi duniawi dan tetap abadi tidak pernah mati.  Kematian hanya berlaku untuk jasmani di dunia.
Maka apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya, dan Aku tiupkan Ruh-Ku kedalamnya … ( AL HIJR 15 : 29 dan SHAAD 38 : 72 )
Dan janganlah kamu katakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mati; bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya
( AL BAQARAH 2 : 154 )
Jangan engkau mengira, mereka yang meninggal di jalan Allah itu mati, tidak.. Mereka tetap hidup di sisi Tuhan-nya dan mendapat rizki ( ALI IMRAN 3 : 169 )
Mereka tidak merasakan kematian di dalamnya ( akhirat ), kecuali kematian pertama ( di dunia )…  ( AD DUKHAAN 44 : 56 ).
Ruh tidak pernah dituntut untuk diminta tanggung jawabnya, karena tetap suci   Namun jasmani yaitu mata telinga dan hati itulah yang akan diminta tanggung jawabnya.  Di dalam hati ada nafsu amarah, luwamah, sofiyah dan mutmainah.   Dari nafsu yang empat ini yang dipanggil Allah hanya nafsu mutmainahnya saja, disertai dengan “ucapan selamat” dari Allah… Pertanyaannya adalah : Apakah yang menanggung azab Allah itu adalah nafsu amarah, luwamah dan sofiyahnya  ???
Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati ( fuad ) agar kamu bersyukur
( AN NAHL 16 : 78 ).
Dia-lah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati ( fuad ).  Namun sedikit saja kamu bersyukur ( AL MU’MINUN 23 : 78 )
Janganlah ikuti apa yang tiada kamu ketahui, sungguh, pendengaran, penglihatan dan hati ( fuad ) masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya.
( AL ISRA 17 : 36 )
Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah ( SHAAD 38 : 26 )
Lidah tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan.
( AN NUR 24 : 24 )
Berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan  (YAASSIIN 36 : 65 )
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwaya dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya ( ASY-SYAM 91 : 7-9 )
Wahai nafsu mutmainah ( jiwa yang tenang ), datanglah kepada Tuhan-mu dengan rasa suka cita dan penuh keridhoan, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah kedalam surga-Ku ( AL FAJR 89 : 27 – 30 )
Ucapan selamat dari Tuhan. Salaamun qaulam mirobbirahiim
( YAASSIIN 36 : 58 )
Secara logika bila yang mendapat azab dari Allah itu adalah amarah, luwamah dan sofiyahnya, bagaimana dia bisa bicara dan merasakan kepedihan azab bila jasmaninya sudah hancur menjadi tanah ???   Oleh karena itu melalui reinkarnasi, dia dihidupkan kembali di dalam penghidupan yang sempit, agar bisa merasakan betapa pedihnya azab Allah.   Dikehidupan yang baru, mereka yang menerima azab Allah bila mereka bertobat dan kembali ke jalan Allah akan mendapat remisi atau grasi dari Allah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih serta Maha Penyayang.   Namun sebaliknya orang yang beramal soleh, bila dia belum menerima pahala dikehidupan sebelumnya, maka dia dihidupkan kembali di dalam penghidupan yang baik sebagai pahala dari Allah sesuai dengan amal solehnya.    Dikehidupan yang baru ini, mereka tetap akan mendapat ujian dari Allah dan mungkin juga dikehidupan yang baru ini,  dia tidak lulus.  karena kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdayakan, akibat adanya nafsu…
Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian dan pada hari kebangkitan akan dibayarkan kepada kamu ganjaranmu, dan barang siapa dipindahkan dari api  neraka  dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya ia memperoleh kemenangan dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan ( ALI IMRAN 3 : 185 ).
Surat ALI IMRAN 3 : 185 ini, tanpa kita sadari  menyatakan adanya reinkarnasi, hari kebangkitan setelah kematian.  Setelah dibangkitkan, kemudian diberi ganjaran sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing.   Neraka adalah kehidupan yang sempit di dunia dan surga adalah kehidupan yang menyenangkan namun juga sebagai ujian agar manusia bisa tetap sadar dan bisa mengendalikan hawa nafsunya.   Bagi mereka yang mendapatkan azab Allah hendaknya jangan berputus asa atas rahmat Allah Yang Maha Adil,  karena pintu taubat senantiasa terbuka.   Semua dosa ada ampunannya, kecuali dosa syirik.  Reinkarnasi sebagai bukti Allah Maha Adil.  Allah lebih mendahulukan rahmat dan ampunan-Nya dari pada azab-Nya…
Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah yang akan mengampuni segala dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
 ( AZ-ZUMAR 53 ).
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa-dosa selain itu terhadap orang-orang yang diridoinya ( AN NISAA 4 : 48 ).
Kami akan memasang timbangan yang adil untuk hari kebangkitan, sehingga tidak ada yang rugi sedikitpun, biarpun amalan itu hanya seberat biji sawi, Kami akan memperlihatkannya dan Kami cukup sebagai penghisab ( AL ANBIYAA 21 : 47 ).
Kepada-Nya-lah kamu semua akan kembali, janji Allah Maha Benar, Dia-lah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya, supaya dia dapat memberi pahala kepada mereka yang beriman dan berbuat kebaikan secara adil, bagi mereka yg tidak percaya disediakan minuman air mendidih dan siksa yang pedih dan menyakitkan… ( YUNUS 10 : 4 )  
Orang-orang kafir senantiasa tidak ingat akan akibat kejahatannya, sehingga bila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia menyesal dan berkata : Ya Tuhan-ku, hidupkanlah aku kembali, agar aku dapat beramal saleh dalam perkara yang aku lalaikan. Tidak !!! Itu hanya alasan belaka, dibelakang mereka ada suatu tabir yang menghalangi mereka, sampai hari mereka dibangkitkan
( AL MU’MINUN 23 : 99-100 ).
Mereka menetap di dalamnya, tidak akan diringankan baginya siksaan, dan tidak pula ditunda, kecuali mereka yang kemudian bertaubat dan berbuat baik, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
( ALI IMRAN 3 : 88 – 89 ).
Harus kita ingat baik-baik bahwa pahala dan siksa itu adalah atas apa yang kita lakukan di dunia.  Demikian juga masalah taubat, itupun dilakukan di dunia.   Dengan demikian, Surat ALI IMRAN 3 : 88 – 99 ini pun sangat mungkin bagi mereka yang mendapat azab Allah di dunia … kemudian bertaubat …
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak diduga … Allah akan memberikan kecukupan … akan dimudahkan segala urusannya … dihapus segala kesalahannya …serta dilipat gandakan pahalanya ( AT THOLAQ 65 : 2-3-4-5 ).
Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-NYA di waktu pagi dan petang, Dia akan mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Cahaya yang terang  ( AL AHZAB 33 : 41-43 )
Menurut para sesepuh, sesungguhnya jasmani merupakan penjara bagi setiap ruh.  Dunia merupakan tempat pembelajaran dari para ruh, sampai mencapai tingkat kematangan yang sempurna, sehingga tidak harus berenkarnasi lagi.
Surat ALI IMRAN 3 : 88 – 89, menjelaskan bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada Ruh, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  Sebagaimana halnya narapidana yang berbuat baik selama di dalam penjara, kemudian pemerintah memberikan grasi atau remisi kepadanya.  Dengan demikian, siklus reinkarnasi ini, merupakan bukti bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Adil, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.   Oleh karena itu kata “tidak “ di dalam Surat AL MU’MINUN 23 : 99-100 agaknya bersifat sementara saja.  Berapa lama di alam sana sebelum menjalani reinkarnasi kita tidak tahu … demikian kata Semedi. 
Reinkarnasi ini tidak hanya satu kali namun berkali-kali bahkan jutaan kali sampai ruh mencapai kesempurnaan.  Menurut Semedi di dalam Al Qur’an siklus reinkarnasi ini digambarkan bagaikan siklus  malam dan siang, sedangkan hari kebangkitan digambarkan sebagai musim semi yang indah.
Kau masukkan malam ke dalam siang dan Kau masukkan siang ke dalam malam, Kau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Kau keluarkan yang mati dari yang hidup, Kau beri rizki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa batas
(ALI IMRAN 3 : 27).
Katakanlah : Siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa ( menciptakan ) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan ???  Mereka berkata Allah, maka katakanlah : Mengapa kamu tidak bertakwa ???  ( YUNUS 10 : 31 ).
Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan.  Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran ( AL-A’RAF 7 : 57 )
Ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Ia mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan Ia menghidupkan kembali bumi setelah kematiannya, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (AR RUUM 30 : 19).
Dan Allah, Dia-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi yang telah mati dengan hujan itu, demikianlah kebangkitan itu
( AL-FAATHIR 35 : 9 ).
Menurut  Semedi : Dari  Surat AL-A’RAF 7 : 57,  AR-RUUM 30 : 19 dan AL-FAATHIR 35 : 9 tersebut bisa kita bayangkan bahwa hari kebangkitan adalah suatu musim semi yang indah penuh keceriaan dan kedamaian.   Hari kebangkitan yang sama sekali tidak menggambarkan sesuatu yang sangat mengerikan, tidak menggambarkan suatu kehancuran total seperti dongeng yang selama ini pernah kita dengar sebelumnya…  Kata “qiyamat” pun arti harfiahnya adalah berdiri, bangkit, namun kenapa diterjemahkan menjadi kehancuran total ???   Demikian  pula dengan kata “ajal “ yang  arti harfiahnya adalah batas waktu, namun sering ditafsirkan sebagai kematian.   Sebagai contohnya,  mari kita perhatikan Surat AL AN’AAM 6 : 2 berikut ini :
Dialah Yang Menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal ( kematianmu ), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan ( untuk berbangkit ) yang ada pada sisi-Nya ( yang Dia sendiri-lah mengetahuinya ), kemudian kamu masih ragu-ragu ( tentang berbangkit itu )  
Menurut Semedi Surat AL AN’AAM 6 : 2 seharusnya ditafsirkan sbb :
Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan bagimu suatu masa ( waktu ) dan suatu masa ( lagi ) ditentukan di sisi-Nya, kemudian kamu ragukan ( AL AN’AAM 6 : 2 )
Demikian juga, bila kita perhatikan Surat AL QIYAAMAH, ternyata apa yang dikatakan Semedi benar bahwa : Isi dari ayat-ayat Surat AL QIYAAMAH  tidak menyinggung masalah kehancuran total sebagaimana yang kita bayangkan selama ini. Surat Al Qiyaamah menceritakan keraguan orang-orang kafir atau orang-orang fasik akan hari kebangkitan dan rasa takut mereka saat menghadapai sakaratul maut. Pada saat menjelang maut itu Allah memutar ulang rekaman perjalanan hidupnya dan akhirnya dia sendiri yang menjadi saksi atas dirinya sendiri, karena di dalam diri manusia ada Yang Maha Melihat.   Hal ini berbeda keadaannya bagi orang-orang mukmin, wajah mereka pada saat itu berseri-seri, karena melihat wajah Tuhan-nya, mereka mendapat rahmat Allah, mereka sangat meyakini pertemuan dengan Tuhan-nya… dan mereka meyakini adanya hari kebangkitan atau reinkarnasi … Karena Allah berkuasa menghidupkan orang mati.   
Mari kita perhatikan cuplikan beberapa ayat dari surat Al Qiyaamah :
Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan ( kembali ) tulang- belulangnya . Bukan demikian, sesungguhnya Kami berkuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna ( AL QIYAAMAH 75 : 3-4 )
Ia bertanya : Bilakah hari kiamat itu ?? ( AL QIYAAMAH 75 : 6 )
Pada hari itu diberitahukan kepada manusia apa-apa yang telah dikerjakannya dan apa-apa yang dilalaikannya.  Di dalam diri manusia ada Yang Maha Melihat
( AL QIYAAMAH 75 13-14 )
Pada hari itu wajah mereka ( yang beriman ) berseri-seri, karena melihat wajah Tuhan-nya.  Wajah-wajah ( orang kafir ) muram,  karena akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang dasyat ( AL QIYAAMAH 75 : 22-23-24-25 )
Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan ( kematian )
( AL QIYAAMAH 75 : 28 )
Kepada Tuhan-mu lah pada hari itu kamu digiring ( AL QIYAAMAH 75 : 30 )
Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja ??? 
( AL QIYAAMAH 75 : 36 )
Bukankah ( Allah ) berkuasa menghidupkan orang mati ??
( AL QIYAAMAH 75 : 40 )
PENELITIAN REINKARNASI
Penelitian reinkarnasi oleh para ahli hipnoterapi pada penderita-penderita  kejiwaan diawali tanpa kesengajaan.  Penderita kejiwaan  dihipnotis dan diperintahkan untuk menceriterakan masa lalunya agar terungkap latar belakang penderitaannya.  Tanpa disengaja, karena pengaruh daya hinotis yang begitu kuat,  sampai kebablasan ke kehidupan masa lalunya yang jauh sebelum dia dilahirkan.  Peristiwa ini merupakan titik tolak penelitian reinkarnasi ruh melalui hipnotisme.  Sulit untuk dipercaya ( AL AN’AAM 6 : 111 ) namun subhanallah … itulah bukti kebenaran Al Qur’an …  
Kalnel Ruka adalah orang yang pertama kali berhasil mengembalikan keadaan seseorang ke kehidupan masa lalunya sampai melampaui kehidupan yang sekarang.   Penelitian pun berlanjut, sehingga akhirnya Ruka menyimpulkan bahwa ada kehidupan ruh sebelumnya, bahwa Ruh manusia mengalami kehidupan dan kematian berkali-kali melalui jasad yang berbeda-beda, sampai akhirnya mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebebasan.
Michael Newton, ahli hipnoterapi, selama 10 tahun melakukan studi kasus perjalanan ruh pada penderita-penderita yang dihipnotisnya.  Newton pun menyimpulkan bahwa saat kematian, Ruh merasa bahagia karena terbebas dari beban.   ruh menjelaskan bahwa dirinya berupa cahaya yang dijemput oleh cahaya dan menuju kepada Cahaya Yang Sangat Kuat.
Menurut Newton semua Ruh memiliki status ilahi yang sama, karena berasal dari essensi ilahi yang sama, yaitu dari Ruh Yang Maha Tinggi.   Ruh ada yang muda ada yang tua dan yang lebih tua lagi jarang ber-reinkarnasi, bahkan tidak ber-reinkarnasi lagi bila sudah mencapai kematangan yang sempurna.
…Cahaya di atas Cahaya, Tuhan akan membimbing dengan Cahaya-Nya kepada Cahaya-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki ( AN NUUR 24 : 35 )
Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat ( AL INSYIQAAQ 84 :19 )
Dunia sebagai tempat pembelajaran bagi para Ruh.  Setiap ruh punya kelompok, ada kelompok kecil, kelompok besar sampai kluster.  Setiap kelompok ada Ruh yang lebih tua sebagai pembimbingnya.  Ruh pembimbing bisa lebih dari satu dan bertingkat-tingkat.  Kita bisa berkomunikasi dengan ruh pembimbing melalui meditasi … dzikir … Banyak ruh pada reinkarnasi berikutnya memilih untuk mendiami tempat yang pernah mereka huni sebelumnya.   Ruh anak-anak yang meninggal lebih suka kembali ke lingkungan orang tuanya.  Selain ruh berkelompok, ada juga ruh yang menghuni lebih dari satu tubuh sekaligus.  Hal ini sesuai dengan Firman Allah bahwa ruh berkelompok dan ruh bisa memecah diri :
Hai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu ( min nafsiw wahidatin ) dan dari padanya, Allah menciptakan pasangannya … ( AN NISAA 4 : 1 )
Wahai nafsu mutmainah ( jiwa yang tenang ), datanglah kepada Tuhan-mu dengan rasa suka cita dan penuh keridhoan, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah kedalam surga-Ku ( AL FAJR 89 : 27 – 30 )
Ucapan selamat dari Tuhan. Salaamun qaulam mirobbirahiim
( YAASSIIN 36 : 58 )
Surga Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama mereka yang saleh diantara orang tua mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka ( AR-RAD 13 : 23 )
Dan orang-orang yang beriman, lalu anak cucu mereka mengikuti dengan iman, Kami susulkan keturunan mereka pada mereka dan Kami tidak mengurangi amal mereka sedikitpun ( AYH-THUUR 52 : 23 )
Kumpulkanlah mereka yang berbuat dzolim bersama istri-istri mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, dan tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka, karena mereka harus ditanyai ( ASH-SHAFFAAT 37 : 22 – 24 ).
Dan demi Tuhan-mu, Kami akan menanyai mereka semuanya tentang apa yang telah mereka kerjakan ( AL HIJR 15 : 92 - 93 )
Sungguh Kami akan menanyai umat yang menerima Rasul yang diutus kepada mereka dan kami juga akan menanyai Rasul-Rasul itu ( AL A’RAAF 7 : 5 )
Pada hari Tuhan memanggil mereka dan berfirman : Apakah jawaban yang kamu berikan kepada utusan-utusan itu ( AL QASHASH 28 : 65 )   
Sekarang ini selain melalui hipnoterapi, penderita dibimbing bermeditasi untuk memasuki periode kehidupan masa lalu saat trauma kejiwaan itu terjadi… 
Penulis pernah mengikuti sesi meditasi ke masa lalu bersama beberapa teman diantaranya ada sejawat dokter Spesialis Penyakit Dalam, teman se-asrama sewaktu masih menjadi mahasiswa di FKUI.  Sejawat ini ternyata dikehidupan yang lalunya adalah seorang pendeta yang menjalankan misinya disuatu tempat kemudian digantung oleh penduduk pribumi, sehingga dikehidupan yang sekarang bila dia berjalan kepalanya miring, seperti sedang main biola.    Waktu masih jadi mahasiswa di FKUI dia pernah memeriksakan dirinya ke Bagian Neurologi.  Dia diperiksa dengan alat-alat canggih, ternyata normal.   Alhamdulillah setelah mengikuti sesi meditasi ini dia sembuh, bila berjalan leher dan kepalanya tegak…
Subhanallah … Maha Benar Allah dengan segala Firman-Nya.


Senin, 31 Maret 2014

BELAJAR MEMAKAI AUTORUN

Dasar pembuatan  Autorun sbb :
 1. Buka Notepad.
 2. Copas Script di bawah ini ;
[Autorun]
Open=namafile.exe
Icon=namafileikon.ico
Fungsi terlihat “Open=namafile.exe” adalah untuk menjalankan aplikasi namafile.exe yang akan  dijalankan secara otomatis pada flashdisk ketika flashdisk dibuka.
Pada kode diatas juga terlihat “Icon=namafileikon.ico” Ini berfungsi untuk mengubah icon dari cd tersebut dengan icon “namafile.ico”
 1. Simpan file tersebut dengan nama Autorun.inf (jangan isi *.txt). Copykan ke CD yang akan diisikan Autorun.inf. Note: Seluruh file icon dan aplikasi yang otomatis dijalankan harus berada dalam satu root ataupun folder dibawahnya. Tidak boleh berada di root lain, selain di CD ataupun flashdisk tersebut.
Membuat Menu Autorun.
Misalkan kita ingin memberikan pilihan kepada User yang memasukkan CD kita —apakah mau membaca readme, menjalankan aplikasi, atau browse isi CD— maka kita perlu membuat sebuah menu autorun yang berisi pilihan-pilihan tersebut. Kita dapat membuatnya dengan beberapa cara yaitu menggunakan software khusus pembuat autorun, misalnya autoplay menu builder, demoshield, dsb. ini adalah cara paling mudah. Atau bisa juga kita buat aplikasi sendiri dengan membuat program console maupun dengan tampilan visual.
Karena Saya terbiasa menggunakan Flash maka Saya lebih senang membuat aplikasi menu autorun dengan menggunakan Flash (selain juga karena mudah membuatnya dan mengkastemaiznya).
fles.jpg
ActionScript penting yang digunakan kali ini adalah fscommand (“exec”,”namafile.bat”) untuk menjalankan file .bat yang telah kita isikan script yg sebelumnya dan getURL(““) untuk meng-explore isi CD kita. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
fscommand(command:String, parameters:String) : Void
untuk menjalankan aplikasi kita bisa memakai command ‘exec’ yang mempunyai parameter berupa path dari aplikasi dan mempunyai kegunaan untuk mengeksekusi sebuah aplikasi.
Perintah exec hanya akan bekerja dari file Flash projector (tidak bisa dari SWF). Perintah exec juga hanya akan mengeksekusi file yang berada di subdirektori yang bernama fscommand (ntah kenapa nama foldernya harus fscommand, tapi biarlah terserah developer yg buatnya…) jadi kesimpulannya, file-file .bat akan kita simpan di folder fscommand ini yang nantinya akan dipanggil oleh sang Flash projector.
contoh: di sebuah tombol kita berikan script
tombol.onRelease=function(){fscommand(”exec”,”buka.bat”)}
maka dia akan mengeksekusi aplikasi buka.bat yang ada di folder fscommand yang setara dengan path dari file flash tersebut.
getURL(url:String, [window:String, [method:String]]) : Void
action getURL biasanya dipakai untuk me-load sebuah dokumen dari suatu URL spesifik ke sebuah window atau melewatkan variabel ke aplikasi lain ke URL lain. misalnya kita buat sebuah tombol dengan script
tombol.onRelease=function(){getURL(”http://wiswakarma.site88.net”, “_blank”)}
yang akan membuka browser dan menuju ke halaman yang dituju, atau getURL(”mailto:blablabla@balabala.com”)untuk mengirimkan ke email. Nah, untuk meng-explore path CD kita ternyata bisa dengan mengosongkan URL dalam action getURL(“”) maka dia akan meng-explore path Flash tersebut berada –yang ada di path utama CD kita.
Autorun Untuk Flashdisk
Buatlah file dengan nama desktop.ini (perhatikan caranya sama seperti membuat autorun.inf, yaitu dengan menggunakan notepad). File ini berguna untuk mengubah background flashdisk, warna text, dan memberikan label infotip untuk flashdisk kita. Adapun isinya adalah sebagai berikut:
[.ShellClassInfo]
InfoTip= Wiswakarma :: jika anda sedang meminjam, jagalah Flashdisk ini baik-baik
[ExtShellFolderViews]
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
IconArea_Image= gambarbackground.jpg
IconArea_Text= 0xcc00aa
- Ganti kalimat infotip untuk mengganti label flashdisk.
- Ganti iconarea_image dengan gambar yang ingin dijadikan background, misal gambarnya bernama gambarsaya.jpg yang ada di dalam folder bernama foldergambar maka IconArea_Image=foldergambargambarsaya.jpg
- Ganti nilai iconarea_text dengan warna pilihan (pada contoh disini 0xc00aa merupakan nilai hexa dari warna ungu, coba ubah nilai hexa-nya jadi 0xffffff atau 0×000000, warna apa yang terjadi?)
Kemudian, buat juga file autorun.inf jika kita ingin mengubah icon flashdisk kita dan menjalankan program autoplay yang telah kita buat sendiri. Isi autorun.inf adalah sebagai berikut (dengan asumsi di flashdisk kita sudah tersedia file yg namanya ReadMe.exe dan wiswaikon.ico):
[Autorun]
Open = ReadMe.exe
Icon = wiswaikon.ico
Action=Wiswakarma – Baca dulu peringatan ini!!!
shellexecute = ReadMe.exe
shellopencommand = ReadMe.exe
shellautocommand = ReadMe.exe
Teknik autorun ini banyak dipakai oleh virus-virus yang menyebar lewat flashdisk. Lihat gambar di bawah ini, background flashdisk kita sudah berubah menjadi gambar (warnanya saya biarkan default). dan yang menarik, tulisan Action pada autorun.inf akan ditampilkan pada saat autoplay…
Melindungi  FlashDisk Dengan Autorun
Setelah anda membaca artikel di atas, tentunya anda sudah mulai mengerti dengan autorun.Okey, kita akan membuat sedikit hal yang sedikit menyenangkan dan merupakan pelajaran yang penting, nah kita mulai ekpedisinya……
Key, hal pertama yang harus anda lakukan adalah
 1. buat sebuah folder  terserah anda mau buat apa namanya, dalam artikel ini saya membuat folder “lambang” dimana dalam folder ini isikan icon atau gambar sebuah aplikasi yang berekstensi .exe (“ingat  hanya gambar saja”) saya mengisikan bambar “fsquirt .exe“  yang saya ambil dari C:/Windows/ System32
 2. Selanjutnya hal yang sama anda lakukan lagi, buat folder, “keamanan”,atau terserah anda mau buat nama foldernya dan di dalamnya isikan  script berikut :
 • Buka notepad
Lalu copas script berikut :
shutdown -s -c  “pesan terserah anda” -t 10
Simpan dengan nama “mati.bat”
 • Buka notepad lagi
Copas lagi script berikut
shutdown -a
simpan dengan “anti.bat “
 1. Ini adalah langkah terakhir dengan mmbuat auturun.inf nya yaitu dengan cara buka notepad lagi, lalu copas script ini :
[autorun]
icon=lambang\fsquirt.exe
Action=Liat disini untuk mendapatkan keasyikan
Shell\Batal\Command=keamanan\anti.bat
ShellExecute= keamanan \Mati.bat
Shell\Explore\Command= keamanan \mati.bat
Shell\Open\Command= keamanan \mati.bat
Shell\Video\Command= keamanan \mati.bat
Shell\Coba Buka\Command=Notepad\mati.bat
Script ini save di luar folder dan beraada di dalam Flasdisk dan simpan dengan nama “autorun.inf”.Setelah semua sukses refresh terlebih dahulu computer anda dan klik kanan kanan flashdisk anda dan liat hasilnya